Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 21Samarbejde og samordning
En del af forskningen i tværsektorielt samarbejde skelner mellem begreberne samarbejde og samordning for at pege på forskelle i graden af formalisering 9 jvf. tabellen til
højre. Ved klyngeledelse går man
skridtet videre og taler om samordnet ledelse for at markere en højere
grad af forpligtelse ved, at de tre involverede parter skal give klyngeledelsen nærmere definerede beslutningskompetencer og skabe rum for
de opgaver, som klyngeledelsen
skal tage sig af.
Samarbejde kan være drevet af
ildsjæle alene. Her bygger koordinationen især på frivillighed, og der
bliver typisk hverken flyttet opgaver eller ressourcer mellem de involverede organisationer.
Samordning indebærer en mere
forpligtende og formaliseret struktur. Ofte vil der være et overordnet
niveau, der pålægger underliggende
organisationer at koordinere deres
indsats.
Ved samordnet ledelse er der tale
om såvel egentlig beslutningskompetence som opgave-og ressourceflytning.
Samarbejde
Samordning
Samordnet ledelse
Formalise­
ringsgrad
Få formelle
regler
Formaliseret
samarbejde
Definerede beslutningskompetencer
Mål­
prioritering
Mål og akti­
viteter er
knyttet til
de respektive
organisationer
Prioriterer fælles
mål og aktiviteter
Prioriterer fælles
mål og aktiviteter.
Et ledelsesgrundlag
og -opdrag udviklet af parterne i
»trekanten«
Forpligtelser
Ingen formelle
forpligtelser
Vertikale og
horisontale
forpligtelser
Vertikale og horisontale opgaver,
inkl. facilitering af
fælles udviklingsopgaver og opgaveflytning
Personaleressourcer
Få, der er
involverede,
mest med­
arbejdere på
gulvet
Flere involverede,
også chefer
Er medlem af ledelsesfora i »trekanten« med mulighed
for på udvalgte
områder at »instruere« personale i
»trekanten«
Autonomi
Beholder
autonomi
Udfordrer
organisationernes autonomi
De involverede
enheder afgiver
noget (beslutnings)autonomi
Kilder: De tre første søjler9. »Trekanten«: almen praksis, kommune, sygehus
T E M A · TFDS 1–2019
21

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm