Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 22Almen praksis
Praksissektoren i øvrigt
der var tiltænkt rollen som politisk
koordinerende på tværs af regionens, kommunernes og almen prak-
Netværksledelse
Relationel koordinering
sis’ indsats på sundhedsområdet.
Sundhedskoordinationsudvalget
bør fremover koncentrere sig om at
Netværksledelse
Relationel koordinering
Sygehusene
udarbejde overordnede strategier
Klyngeledelse:
• Koordinering
og sammenhæng
og mål for det sundhedsvæsen, der
skal stå til rådighed for regionens
borgere, herunder beskrive de forskelligheder, der gør, at man hen-
• LEON-princippet
sigtsmæssigt skal indrette sig forskelligt i forskellige dele af regionen.
 
Netværksledelse
Relationel koordinering
Kommunerne
Formel ramme
for klyngeledelsen
Som tidligere nævnt indebærer en
egentlig sundhedsklyngeledelse, at
man tager skridtet fra samarbejde
og samordning til samordnet ledelse. Det kræver en egentlig delegering af beslutningskompetence og
en opgave- og ressourceflytning på
sundhedsområdet.
Der er mange måder at organi22
TFDS 1–2019 · T E M A
sere dette på. Men med den grundlæggende struktur, der er på sundhedsområdet i dag, vil det være naturligt, at det overordnede politiske
ramme for sundhedsklyngerne er
regionsrådene. Derved ligger hovedansvaret også hos direkte folkevalgte. Ingen enkelt kommune vil
kunne varetage dette. I samme forbindelse er det naturligt at involvere
sundhedskoordinationsudvalgene,
Klyngeledelse
udnævnes af regionsråd
Inden for disse overordnede rammer arbejder sundhedsklyngeledelsen. Klyngeledelsen udnævnes af
regionsrådet, for eksempel efter
indstilling fra et ansættelsesudvalg,
der rummer repræsentation fra
sundhedskoordinationsudvalget og
ledere i sundhedsklyngen, eksempelvis 1-2 sundhedschefer eller lignende fra de kommuner, der indgår
i klyngen, 1-2 praksisklyngerepræsentanter og 1-2 af lederne fra klyngens hospital.
Det er afgørende, at klyngeledel-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm