Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 25Og givetvis har næsten alle sygehuse deres projekter, og næsten alle
kommuner er involveret i et projekt.
Man kan have glæde af de anbefalinger, Annemette Digmann10 har
opstillet på baggrund af erfaringer
fra projekter i klyngen omkring Hospitalsenhed Vest og klyngen omkring Regionshospitalet Horsens.
Selvom der her blot er tale om projekter, er der dog tale om større
projekter, der har en vis lighed med
tankerne omkring sundhedsklynet fællesprojekt mellem Vejle Syge-
dag. Evalueringen af dette lille pro-
gerne. Væksthus for Ledelse har
hus/Sygehus Lillebælt og Vejle Kom-
jekt er næsten imponerende positiv.
også opsamlet en række råd og
mune, som i fællesskab har haft le-
En af tilbagemeldingerne lød: »Det
ideer. 11
dere på Medicinsk Afdeling og Se-
var en øjenåbner af dimensioner!«
 
niorområdet i Vejle Kommune på fæl-
 
Mange projekter landet over …
Projektet i Vejle er vigtigt og godt.
Og mange andre steder i landet laves der også interessante og værdifulde projekter, der binder sundhedsvæsenet bedre sammen. Samspil mellem kommune og sygehus i
Esbjerg, samarbejdet i Randers-klyngen, samarbejdet på sundhedsområdet på Bornholm og mange andre
gode og interessante projekter dukker op, når man hurtigt scanner området.
les uddannelse i »Sammen om borgeren. Ledelsesopgaven i ’mellemrummet’«.
På tre moduler er der sat fokus på
at etablere et fælles forståelsesgrundlag, som er faktuelt og giver
indsigt i den virkelighed, den enkelte
ledelseskollega på den anden side af
hospitalets mure sidder med.
En vigtig del i forløbet er da også,
at man følger en ledelseskollega fra
»den anden side« en halv dag og tilsvarende selv er vært en anden halv
… men projekter er ikke nok
Projekterne gør det dog ikke i sig
selv. Effektivitet og sammenhænge
på sundhedsområdet kan ikke på
sigt opnås gennem mange projekter. Vi er nødt til at lave den ledelsesmæssige tilpasning, der gør, at vi
kan gå fra projekter til genuint sammenhængende og nationalt rimeligt
homogen drift.
Hertil kommer, at (for?) mange af
de løbende projekter for ofte alene
har fokus på samspil mellem hospital og kommune. Når sundhedsvæT E M A · TFDS 1–2019
25

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm