Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 26
senet skal håndtere den demografi-
Reference
ske udfordring, bliver samspillet
mellem hospitaler og praktiserende
læger en nøgleudfordring.
Nu er almen praksis af mange
grunde for ofte ikke en del af de
mange projekter, og første forudsætning for at ændre dette er, at de
inddrages meget tidligt i den problem- og formålsformulerende del
af projekter. Vi tror, at de faglige
forudsætninger for dette styrkes
meget i disse år.
I skrivende stund ved vi endnu
ikke, hvilken sundhedsreform vi ender med i Danmark. Vi forstår og er
enige i bekymringen for en nedlæggelse af regionerne. Men vi mener,
det er helt afgørende, at det sundhedsvæsen, der burde hænge sammen, får en fælles ledelse. En sådan
ledelse er efter vores vurdering afgørende for, at sundhedsvæsenet
kan løse den kæmpeopgave, der
• Indenrigsministeriet. Samordning i sundhedsvæsenet. Betænkning nr.
1044. København 1985.
• Bendix H, Digmann A, Jørgensen P, Pedersen K. Ledelse i Sundhedsvæsenet. København: Gyldendal; 2017.
• Olesen F, Pedersen K, Pedersen L. Sådan får vi styr på det danske sundhedsvæsen (kronik). Politiken 2018 22. marts
• Gustafsson J. Netværksledelse i offentlige organisationer. Working Paper.
Aalborg Universitet2009 2009.
• Gittel J. High Performance Healthcare. Using the power of relationships to
achieve quality, efficiency and resilience. New York: McGraw Hill; 2009.
• Væksthus for Ledelse. Relationel koordinering. København: Væksthus for
Ledelse; 2016.
• Seemann J, Gustafson J. Smid »pyramidebrillerne – Behov for inter-organisatorisk ledelse. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 2016;92
• Meier N, Østergaard S, Vestergaard M. Ledelse på tværs – Kunsten at
skabe sammenhængende patientforløb. Viborg: Region Midtjylland, Koncern HR; 2016.
• Holm-Petersen C, Buch MS. Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs
af sektorer i sundhedsvæsenet. Købnehavn2014.
• Digmann A. At lede på tværs af sektorer: nødvendigt – og udfordrende.
Økonomistrying og Informatik 2015.
• Væksthus for ledelse. Ledelse over grænser: Erfaringer med tværsektoriel
ledelse i sundhedsvæsenet 2016.
venter i de kommende år.
Artiklen blev oprindeligt offentliggjort i DSS’ nyhedsbrev den 11. januar 2019,
inden regeringen fremlagde sit udspil til en sundhedsreform.
26
TFDS 1–2019 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm