Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 32Generelle
ledelseskompetencer
De nationale rammer fra Canada,
Australien og Skotland er forholdsvis overordnede kompetencebeskrivelser, mens den nationale ramme i
England har en mere veludviklet
ramme med differentiering af kompetencerne på forskellige kompetenceniveauer.
På den ene side findes en opskrift eller manual for at være leder,
og på den anden side lægger de nationale kompetencebeskrivelser
vægt på, at der er nogle generelle
typer af kompetencer, som er afgørende for ledelsesudøvelsen. Konkretisering af disse kompetencer
uden at gøre det til en manual gør
det muligt at træne bestemte kompetencer, som har generelt anerkendt betydning for kvaliteten af ledelse.
Fokusområder i
Canada og Australien
I det canadiske og australske program er der defineret fem fokusområder, som oversættes til konkrete
kompetencer og ledelsesadfærd. De
fem fokusområder danner også tit32
TFDS 1–2019 · T E M A
len på rammen: Lead self, Engage
res til konkrete kompetencer, så de
others, Achieve results, Develop
kan danne konkret grundlag for
Coalitions, Systems transformation
trænings- og uddannelsesprogram-
(LEADS).
mer. Men det er ikke nødvendigvis
De fem områder lægger vægt på
hensigtsmæssigt, at det sker i den
det personlige lederskab, visionsle-
nationale ramme for lederkompe-
delse, kvalitet og outcomes, ledelse
tencer.
af teams samt ledelse af og i et
samlet sundhedsvæsen. I boksen
nedenfor gives nogle eksempler på,
hvad de fem kompetencer indeholder.
Hver af disse overordnede kompetencer kan og skal operationalise-
!
Krav til lederroller i England
I NHS England blev der i midten af
nullerne beskrevet en generel kompetenceramme i form af et Leadership Framework (LF), forventninger
til lægers udvikling af lederkompe-
Fem kompetencer i LEADS
•U
dviklingen af egen lederrolle (Lead self): Refleksiv om egen lederrolle,
personlig integritet og værdier, ansvarlighed for egen performance, være
rollemodel og ansvar for fortsat lederudvikling.
• Engagere andre (Engage others): Engagere og motivere andre, effektiv
kommunikation, ansvar for effektive processer og opbygning af teams.
• Opnå resultater (Achieve results): Sætte en tydelig retning, udvikling med
fokus på outcomes, ansvarlighed for ressourcer og outcomes.
• Samarbejde (Develop coalitions): Skabe effektive samarbejder, skabe relation på tværs og skabe forandring i samarbejde med andre.
• Ledelse i og af hele systemet (Systems transformation): Helhedstænkning, at opbygge forudsætninger for at imødekomme fremtidige behov
og opbygning af resiliens i organisationen.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm