Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 34så i CLCF op af krav til at udvikle
sundhedsvæsenet med ni fokusom-
I kernen af kompetencerammen
disse kompetencer yderligere, når
råder. Rammen beskriver hver af de
er evnen til at medvirke til at reali-
man er ansat som speciallæge, afde-
ni kompetenceområder, motiverer
sere formålet med et sundhedsvæ-
lingslæge eller overlæge.
betydningen af kompetencen og an-
sen til gavn for patienten og sam-
giver fire kompetenceniveauer for
fundet (Inspiring shared purpose).
hvert kompetenceområde (læs mere
Kompetencerammen understreger
på https://www.leadershipacademy.
en tydeligere fokus på systematisk
nhs.uk/resources/healthcare-
brug af information og evidens (Eva-
leadership-model/).
luating information) og anvendelse
Ni kompetenceområder
I 2013 udgav NHS Leadership Academy deres seneste reviderede
ramme for lederkompetencer i
34
TFDS 1–2019 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm