Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 35Med en stigende anerkendelse af
af kvalitetsindikatorer og ansvarlig-
litetsudvikling og brugen af data.
hed for kvalitet (Holding to ac-
Endelig adskiller den reviderede
betydningen af ledelse i sundheds-
count), som er to selvstændige kom-
kompetenceramme sig fra tidligere
væsenet er tiden moden til, at vi i
petenceområder.
udgaver ved, at rammen understre-
Danmark får lavet en samlet beskri-
ger samarbejde på tværs (Connec-
velse af forventningerne til leder-
områder som to adskilte områder
ting our service) som et særskilt
kompetencer på forskellige ni-
afspejler udviklingen i sundhedsvæ-
kompetenceområde.
veauer. En fælles kompetence-
Den tydelige prioritering af disse
senet, hvor der over tid er blevet
lagt mere vægt på systematisk kva-
Udskillelse og tydeliggørelse af
ramme angiver forventninger til den
nogle kompetenceområder under-
enkelte leder og aspiranter til le-
streger, at kompetencebehovet for
delse, samtidig med at det giver et
ledere udvikler sig sammen med
strategisk grundlag for lederudvik-
den generelle udvikling i sundheds-
ling i sundhedsvæsenet.
væsenet.
Behov for
dansk kompetenceramme
Vi fornemmer, at nogle dele af sundhedsvæsenet i Danmark er forbeholdne overfor, at der nationalt skal
fastlægges kompetencekrav, når nu
ledelse skal udøves decentralt og i
samklang med de lokale forhold og
prioriteringer. Erfaringerne fra de
fire lande peger i retning af, at der
er klare fordele ved at definere
nogle kernekompetencer, som ledere i sundhedsvæsenet generelt
skal mestre og at definere kravene i
forhold til forskellige lederpositioner. Ledelse skal ikke længere være
evidensfri zone.
Retningsgivende
for uddannelser
Der er god grund til en vis skepsis
overfor alt for rigide og detaljerede
kompetencebeskrivelser. En kompetenceramme skal ikke være en opskrift, men den skal være retningsgivende for udviklingen af sundhedsprofessionelle uddannelser, udbudte trænings- og uddannelsesprogrammer, lederevalueringer og strategisk ledelsesudvikling i sundhedsvæsenet.
En kompetenceramme kan give
et fælles sprog og vil give en tydelig
markering af hvilke grundkompetencer, der forventes af ledere i sundhedsvæsenet.
T E M A · TFDS 1–2019
35

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm