Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 38Sådan påvirker ledelse
patientbehandling og dødelighed
i sundhedsvæsenet
Der er evidens for, at ledelse direkte kan påvirke patienters behandling,
dødelighed og tilfredshed i sundhedsvæsenet.
Af Christian Bøtcher Jacobsen,
Men hvad ved vi egentlig fra
Rebecca Risbjerg Nørgaard og
forskningen om betydningen af le-
medarbejderinddragelse i ledel-
Mathias Rask Østergaard-Nielsen
delse for sundhedsvæsenet og ikke
sesbeslutninger?
2) Hvad ved vi om betydning af
mindst for patienterne? I denne artikel vil vi se på, hvad vi ved fra
Vi fokuserer primært på sygehu-
Ledelse er vigtigt for, at et dansk
forskningslitteraturen om betydnin-
sene, fordi det er der, hovedparten
sundhedsvæsen under hastig foran-
gen af ledelse i sundhedsvæsenet
af forskningen er foretaget. Afslut-
dring fortsat kan levere effektiv be-
for resultatskabelsen og på den
ningsvist vil vi diskutere den bre-
handling af høj kvalitet med sam-
baggrund diskutere vilkårene for
dere relevans af ledelse for det dan-
menhæng for patienterne.
udvikling af en stærkere ledelses-
ske sundhedsvæsen.
Ledelseskommissionen har generelt peget på værdien ved at have
tydelige og aktive ledere på alle ni-
praksis i det danske sundhedsvæsen.
Forskningslitteraturen om ledelse
veauer i de offentlige organisationer
i sundhedssektoren er omfangsrig,
(Ledelseskommissionen, 2018), men
så vi vil begrænse os til at se på to
kommissionen peger også på nogle
spørgsmål:
af de særlige udfordringer, der gæl-
1) Hvad ved vi om betydningen af
der for ledelse i sundhedsvæsenet.
38
TFDS 1–2019 · T E M A
ledernes ledelsesadfærd?
Styring fylder en del
De styringsmæssige udfordringer
fylder med god grund en del i den
danske litteratur om ledelse i sundhedsvæsenet, hvor eksempelvis faglige strukturer, ressourcekrav og
styring af kvalitet og resultater stil-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm