Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 41
mellem transaktionsledelse og hø-
Om forfatterne
jere grad af patienttilfredshed (Cummings et al., 2010) og medarbejderes jobtilfredshed (McCutcheon,
2009).
Det sidste resultat er særligt væsentligt, da et studie har fundet en
Christian Bøtcher Jacobsen
Lektor og vicecenterleder i Kronprins Frederiks Center for
Ledelse med bred erfaring inden for forskning og undervisning
om styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor.
Arbejder for tiden sammen med Region Midtjylland omkring et
forskningsprojekt om tværgående ledelse.
sammenhæng mellem medarbejderes jobtilfredshed og lavere patientdødelighed (Aiken et al., 2002).
Derudover viser forskningen, at
transformationsledelse kombineret
med pengemæssige belønninger
øger sygeplejerskers motivation og
Rebecca Risbjerg Nørgaard
Ph.d.-studerende ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig
Ledelse på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
Arbejder på et ph.d.-projekt om etisk ledelse i den offentlige
sektor med særligt fokus på sundhedsvæsenet.
performance (Bellé, 2015). Ikke-materielle belønninger har en lidt mindre betydning, men fører også til
øget arbejdsindsats (ibid.).
Ledelsesadfærd med effekt
Transformations- og transaktionsledelse er nogle af de mest forskningsbelyste og benyttede former
for ledelsesadfærd i sundhedsvæsenet (Sfantou et al., 2017), men
mange andre typer adfærd kan også
have ønskelige effekter. I forskningen finder vi blandt andet undersøgelser af relationsorienteret og opgaveorienteret ledelse.
Relationsorienteret ledelse invol-
Mathias Rask Østergaard-Nielsen
Ph.d.-studerende ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig
ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
Arbejder på et ph.d.-projekt som omhandler medarbejder­
inddragelse i sundhedsvæsenet.
verer adfærd, som støtter og udvik-
gaver og roller blandt medarbejdere
ler medarbejdere, mens opgaveori-
og løbende monitorering af perfor-
enteret ledelse involverer planlæg-
mance (Sfantou et al., 2017).
ning af aktiviteter, fordeling af op-
Forskning viser, at både relatiT E M A · TFDS 1–2019
41

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm