Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 42onsorienteret og opgaveorienteret
tur og arbejdsindsats (Sfantou et
ledelse hænger sammen med hø-
al., 2017). Den generelt negative ef-
jere patienttilfredshed (Vance &
fekt af laissez-faire-ledelse bakker
Larson, 2002; Wong, 2015), mens
yderligere op om, at aktiv ledelse
opgaveorienteret ledelse desuden
er vigtig i sundhedsvæsenet.
hænger positivt sammen med den
De nævnte forskningsresultater
oplevede behandlingskvalitet (Ha-
er kun et udpluk fra ledelsesforsk-
vig et al., 2011).
ningen på sundhedsområdet, men
studierne illustrerer alligevel to vig-
Effekten af passiv ledelse
Mens disse ledelsesformer involverer aktiv ledelse, er det også relevant at se på effekterne af den passive laissez-faire-ledelse, hvor en
leder ikke tager beslutninger, ikke
kontrollerer medarbejdernes opgaveløsning og ikke giver medarbejderne en fælles retning for deres
adfærd (Sfantou et al., 2017).
En undersøgelse af betydningen
af laissez-faire-ledelse for afdelingers organisationskultur viser dog
en negativ sammenhæng (Casida &
Pinto-Zipp, 2008), hvilket vil sige,
at afdelinger med meget laissezfaire ledelse i mindre grad har en
fælles forståelse af værdier og normer.
Dette er væsentligt, da flere undersøgelser finder en positiv sammenhæng mellem organisationskul42
TFDS 1–2019 · T E M A
tige pointer: For det første har aktiv ledelse stor betydning i sundhedsvæsenet. Aktiv ledelse kan
ikke blot motivere medarbejdere til
at levere flere sundhedsydelser,
men kan også øge kvaliteten af de
ydelser, der bliver givet.
For det andet har nogle former
for ledelsesadfærd større betydning end andre, men især kombinationer af ledelsesadfærd lader til at
resultere i øget arbejdsindsats og
behandlingskvalitet.
Gensidig afhængighed
blandt faggrupper
Levering af offentlige sundhedsydelser i et sundhedsvæsen under
konstant udvikling er en kompleks
opgave. Dels er specialiseringsgraden forøget markant gennem de
seneste årtier, dels betyder de

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm