Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 43større enheder, at ledere i det danske sundhedsvæsen har et af de
største ledelsesspænd blandt offentlige ledere (Ledelseskommissionen, 2018). Disse faktorer medfører
stor gensidig afhængighed blandt
de forskellige faggrupper og specialer i sundhedsvæsenet.
Ledelseslitteraturen peger generelt på, at store ledelsesspænd udfordrer lederens muligheder for
selvstændigt at være til stede og
trænge igennem (Bro, 2018), og den
høje grad af specialisering på sundhedsområdet gør kun denne udfordring større. Det er svært at lede
meget specialiserede medarbejdere, og der kan derfor også være
store gevinster at hente ved at inddrage medarbejderne i ledelsesopgaverne, hvilket oftest betegnes
som distribueret ledelse.
Distribueret ledelse er, når den
formelle ledelse og medarbejderne
deles om ledelsesopgaverne både
indenfor og på tværs af organisatoriske skillelinjer. Distribueret ledelse er altså et bredere fænomen
end den formelle inddragelse af
medarbejdere i beslutninger i samarbejdsudvalg, da det indebærer en
T E M A · TFDS 1–2019
43

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm