Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 49• Jonasson, Charlotte, Anne Mette Kjeldsen, Maria Shubhra Ovesen, (2018) »Dynamics of distributed leadership during
a hospital merger«, Journal of Health Organization and Management, Vol. 32 Issue: 5, pp.691-707
• Jakobsen, M. S., Ejersbo, N. & Bech, M. 2015. Faglig, hybrid eller generalist – ledelse i sundhedsvæsenet – Et studie
af ledende overlæger i Danmark. Økonomistyring og Informatik, 31, 125-147
• Jakobsen, Mads Leth Felsager, Anne Mette Kjeldsen og Thomas Pallesen (2016). Distribueret ledelse i offentlige
serviceorganisationer. Politica, 48. årg. nr. 2, 2016, 208-227.
• Jønsson, Thomas, Christine Unterrainer, Hans Jeppe Jeppesen & Ajay K. Jain (2016). Measuring distributed leadership
agency in a hospital context: development and validation of a new scale. Journal of Health Organization and
Management.
•L
edelseskommissionen (2018). Sæt borgerne først – Ledelse i den offentlige sektor med fokus på driften.
Ledelseskommissionens rapport. København: Ledelseskommissionen. https://ledelseskom.dk/files/media/
documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_rapport.pdf
•M
atalliotakis, M. & E. Patelarou (2017). Importance of Leadership Style towards Quality of Care Measures in
Healthcare Settings: A Systematic Review. Healthcare, 5(73): 1-17
•M
cCutcheon, A., D. Doran, M. Evans, M., L. McGillis-Hall, D. Pringle (2009). Effects of leadership and span of
control on nurses job satisfaction and patient satisfaction. Nursing Leadership, 22(3): 48–67.
•S
fantou, D. F., A. Laliotis, A. E. Patelarou, D. Sifaki- Pistolla, M. Matalliotakis and E. Patelarou (2017). Importance of
Leadership Style towards Quality of Care Measures in Healthcare Settings: A Systematic Review. Healthcare 6 (73): 1-17.
•S
torey, John, & Richard Holti (2013). Towards a New Model of Leadership for the NHS. Leadership Academy, London
•V
ance, C. & E. Larson (2002). Leadership research in business and health care. Journal of Nursing Scholarship, 34
(2):165–171.
•W
ong, C. A. (2015). Connecting nursing leadership and patient outcomes: State of the Science.
Journal of Nursing Management, 23 (3): 275-278.
T E M A · TFDS 1–2019
49

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm