Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 50Horsens Kommune har succes
med grænsekrydsende lederskab
Horsens Kommune tackler udfordringerne med tværgående samarbejde
på hjerneskadeområdet med grænsekrydsende lederskab.
af de komplekse borgerforløb, som
og fagprofessionelle, og ledelse
vi ser inden for den sammensatte
handler om at skabe resultater til
Det tværgående samarbejde mellem
indsats for multisyge borgere, bor-
gavn for både de, der modtager
hospital, læge, kommune og kom-
gere med senhjerneskade og bor-
støtte eller tilbud, og borgerne, der
munernes mange afdelinger er en
gere med kroniske lidelser.
betaler for at give støtten.
Af Karin Holland og Helle Ibsen
stor udfordring og har været det i
I det følgende vil vi beskrive,
Når de traditionelle lederroller
mange år. Mange ledelsesteorier og
hvordan vi i praksis har gjort det på
ikke er tilstrækkelige til at løse op-
skiftende modeluner er testet af, og
hjerneskadeområdet i Horsens Kom-
gaverne, skal de suppleres med nye
mekanismer til koordinering på
mune med inspiration fra organisa-
kompetencer, ligesom der skal ud-
tværs og managementkoncepter er
tionsteoretikeren Gerard Fairtloughs
vikles en evne til at lede opgaveløs-
indført for at bløde siloerne og hie-
skelnen mellem de tre ledelsesfor-
ning blandt fagpersonalet.
rarkierne op og fremme det gode
mer hierarki, ansvarlig autonomi og
samarbejde omkring det enkelte
heteraki.
borgerforløb.
De udfordringer, vi står over for i
praksis, kan imidlertid ikke løses
med en ny ledelsesmodel. Derimod
skal vi genfinde og fastholde det
egentlige mål med vores virke og
lade det være styrende for ledelsen
50
TFDS 1–2019 · T E M A
Organisationsteoretikeren Gerard
Fairtlough beskrev i »The Three
Ways of Getting Things Done«
Ledelse er ikke
forbeholdt ledere
Udgangspunktet er, at ledelse ikke
kun er en opgave, der er forbeholdt
ledere. Ledelse i kommunerne sker
derimod i praksis både hos ledere
(2005), at der i alle større organisationer er tre samtidige ledelsesformer på spil i form af hierarki, ansvarlig autonomi og heterarki (flertalsstyre). De tre ledelsesformer korresponderer med hinanden, og når

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm