Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 52der er en dynamisk vekselvirkning
imellem de tre former, skabes i
praksis et såkaldt triarki.
Hierarki:
Entydig ansvarsfordeling
Hierarkiet som organisationsform er
så dominerende, at den optræder i
stort set alle organisationer enten
som det eneste princip eller i et mix
med andre. Der er opgaver, der styres bedst via et hierarki med klar og
entydig ansvarsfordeling. Hierarkiet
med overordnet ansvar til den øverste leder kan sikre handlekraft til
hurtigt at kunne ændre retning, hvis
det er nødvendigt.
Lederen i et hierarki har et særligt ansvar for at opfange tendenser,
at se fremtidens udfordringer og ud
fra dette sætte mål og retning for
virksomheden og kommunikere det
ud, så det giver mening for såvel
frontpersonale som omverdenen.
Lederen har ansvar for, at der
sker eksekvering af de valgte strategier, altså at få tingene til at ske og
sætte handling i bevægelse. Hierarkiet kan skabe stabilitet og entydighed over flere år. Men der er langt
fra top til bund.
52
TFDS 1–2019 · T E M A
Ansvarlig autonomi:
Borgere som medproducenter
Der er opgaver, der håndteres forfra
hver gang i mødet mellem frontpersonale og borger, og hvor hver borger er unik og mål og handling defineres forfra hver gang. Borgeren og
dennes netværk er medproducenter
i en proces frem mod et resultat.
Opgaveløsningen kan således ikke
styres ud fra faste regler og procedurer.
Her handler ledelse om at sikre
koordinering, helhed for borger og
en sammenhæng i indsats, der afspejler borgerens ønsker for det
gode liv. Det er det, vi kalder ansvarlig autonomi og frisættende ledelse.
For de ansatte, der opererer i
front, må der være handlerum og
kompetencer til at lede i denne
praksis. Det betyder, at beslutninger
skal kunne træffes der, hvor arbejdet udføres med mulighed for hurtig handling og ændringer, hvis ikke
der sker progression i tiltaget for
borgerne.
Frontpersonalet er forpligtet i
forhold til organisationens overordnede mål, retning og mission. Med-
arbejderne skal samtidig sikre anvendelse af de professionelles metoder og programmer, der kan føre til
progression og indfrielse af mål for
den enkelte borger.
Heterarki:
Flere har ansvar for helheden
Heterarki betyder, at magten og beslutningerne er spredt ud over flere,
der har ansvar for helheden og en
forpligtelse overfor organisationens
mål og værdier. I heterarkiet krydser siloer og professioner hinanden.
Heterarki er på spil i opgaver, der
alene kan løses i periferien eller i
grænserne mellem egen moderorganisation og omverdenen. Det er opgaver, hvor løsningen alene kan findes ved, at de, der er medspillere,
kommer på banen. Der kan være
tale om andre offentlige virksomheder, private eller civilsamfundet. Ledelse handler her om grænsekrydsende lederskab.
Her er der tale om delt ansvar og
delt magt, og kommunikationen er
horisontal. Løsninger, der adresserer komplekse eller sammensatte
opgaver, fordrer, at de, der kan bidrage med løsninger, bringes på ba-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm