Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 53!
Eksempel på ansvarlig autonomi: Horsens Kommunes »Kom godt hjem«-indsats
Hospitalerne i Horsens Kommune udskriver hvert år
cirka 3.000 seniorer over 75 år, hvoraf omkring halvdelen har brug for hjælp og pleje, når de kommer hjem.
Derfor har byrådet igangsat indsatsen »Kom godt hjem«,
hvor alle de borgere, der har brug for det, ledsages
hjem fra hospitalet af en sygeplejerske.
Sygeplejersken sørger både for, at der er styr på de basale behov, og at den ældre trygt og hurtigt kan vende
tilbage til en god og værdig hverdag.
Målgruppe
Målgruppen er karakteriseret ved:
• Medicinsk kompleksitet: Sygdomsforløb kræver stor
sygeplejefaglig opmærksomhed
• Psykosocial kompleksitet: Borgeren er udfordret socialt og/eller psykisk
• Oplevet kompleksitet: Borgeren og dennes pårørende
oplever umiddelbart enkle forhold som komplekse, eksempelvis at adgangsforholdene i boligen ikke er egnede
Teamet har én primær kontaktperson for borgeren, som
varetager både overgang og indsats de første 14 dage
med mulighed for forlængelse. Kom Godt Hjem-medarbejderen har beslutningskompetence til igangsættelse af
samtlige indsatser.
Team
Teamet er selvstyrende med en ledende koordinator, der
refererer til én ledelse, som repræsenterer både socialog sundhedsområdet. Teamets opgave er at:
• møde borgeren på hospitalet og bistå ham eller
hende med planlægning af udskrivelsen
• »hente« borgeren på hospitalet og følge ham eller
hende godt hjem
• fungere som borgerens primære kontaktperson i en
periode op til 14 dage
• sikre at de planlagte indsatser fungerer godt i hjemmet og sætte nye indsatser i gang, hvis det er nødvendigt for borgerens tryghed
• give »stafetten« videre til borgerens fremtidige kontaktperson, eksempelvis den faste hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske
Organisering
Indsatsen er organiseret med en enhed bestående af sygeplejersker med brede faglige kompetencer og består
af 10 medarbejdere inklusive en teamleder, der indgår i
praksis som del af teamet.
T E M A · TFDS 1–2019
53

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm