Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 54!
Eksempel på heterarki: Platformsorganisering i Horsens Kommune
Horsens Kommune styrkede i 2010 innovationsdagsordenen ved at arbejde med tværgående udvikling ved såkaldt platformorganisering, hvor talenter bringes på banen uanset, hvor de virkede i eller udenfor kommunen.
Der blev skabt fire platforme med følgende temaer:
1) Mestring og rehabilitering
2) Velfærdsteknologi
3) Civilsamfund og frivillighed
4) Tværgående samarbejde med eksterne parter
Mål
Målet var, at hver platform skulle udforme mindst tre innovationstiltag, som kunne give merværdi for borgerne
og samtidig forbedre velfærdsøkonomien.
Organisering
For hver af de fire platforme blev udpeget en leder fra
Velfærd og sundhed, der fik til opgave at invitere de
rette talenter med på banen. Det kunne være fagperso-
54
nale, samarbejdspartnere, private leverandører, borgerrepræsentanter, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, teknologieksperter og andre. Lederen havde
til opgave at sikre momentum og havde en projektleder
til sin rådighed, der tilrettelagde processerne.
Platformorganiseringen er kendetegnet ved, at kommunen går fra et traditionelt samarbejde mellem sektorer
til en »sømløs«, grænsekrydsende organisering – se
nedenfor.
Resultater
Resultatet af platformorganiseringen bar frugt, og flere
tiltag blev iværksat. Blandt tiltagene er virtuel bostøtte
til psykisk syge borgere, sundhedsteknologi for kronisk
syge borgere og etablering af en mestringsenhed, der
bidrager til, at borgere med svære handicap kan mestre
eget liv og få større selvstændighed med afsæt i deres
egne drømme og mål.
Fra
Til
Tværgående samarbejdsmodeller
Sømløs organisering
Mange myndighedspersoner
Én konsulent med kompetence
Koordineret parallelindsats
Forløbsprogram
Budget til serviceydelser/lov
Budget til at frigøre potentiale og understøtte egen-mestring
Sagsbehandler og behandler
Konsulent og facilitator
Samarbejde mellem mange professionelle ressourcer
Familiens og netværkets ressourcer uden for de offentlige
systemer bringes i spil
TFDS 1–2019 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm