Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 56pågældendes placering i moderorganisationens hierarki.
»Det komplekse netværksbillede«
– frit efter Janne Seemann
Læge
Kommune
Hospital
Borger
Idrætsklub
Pårørende
”Det
komplekse
netværksbillede”,
frithvor
efter
Seemann
Ledelse
skal skabe
følgeskab
vægelse,
denJanne
enkelte borger
er
gaveløsning og indgå i partnerskab
Ledelse i denne kompleksitet skal
medproducent, kræver ledelse. Le-
på tværs af det offentlige, det pri-
sikre følgeskab, og den enkelte le-
delse er ikke begrænset til lederen.
vate og civilsamfundet. Det er hel-
Ledelse skal skabe følgeskab
geren, der er det essentielle, og ikke
praksis, at han eller hun kan lede på
tværs af organisationen, ja selv
Ledelse
i
denne
kompleksitet
skal
sikre
følgeskab,
den
enkelte
leder
skal gå forrest
og
helhed
og koordinering
rundt om
tværs og vise vejen til at finde tværuden for organisationen i samspil
demonstrere
praksis,
at de kan
lede

tværs ogi vise
vejen borgeren
til at finde
tværfaglige
faglige løsninger,ihvor
relevante
på tværs
af professionelle.
med
andre
organisationer
koblede
ressourcer oghvor
aktører
bringes i spil.
netværk.og aktører bringes i spil. Det starter med borgeren og
løsninger,
relevante
ressourcer
der skal gå forrest og demonstrere i
Dette samarbejde og denne be-
Ledelse skal finde sted i og på
Alle skal kunne lede en given op-
heden og sammenhængen for bor-
ikke med de enkelte systemers eller
Dette samarbejde og denne bevægelse, hvor den enkelte borger er medproducent, kræve
56 TFDS 1–2019 · T E M A
ledelse. Ledelse er ikke begrænset til lederen. Ledelse skal finde sted i og på tværs af
organisationen, ja selv udenfor organisationen i samspil med andre organisationer i

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm