Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 57
faggruppers perspektiv. Det kræver
Om forfatterne
andre ledelsesmæssige kompetencer og krav til ledelse af anden or-
Karin Holland
den.
Tværgående samarbejde
skal ledes
Professor i organisationssociologi
Janne Seemann betoner behovet for,
at det tværgående samarbejde skal
ledes. Lederen skal stadig kunne
lede inde i hierarkiet, men lederen,
både den formelle og den uformelle
leder, skal også kunne lede i de løst
koblede organiseringer, som netværkene udgør. Hun kalder det inter-organisatorisk ledelse:
»Der er tale om, at man i tillæg
til de hierarkiske ledelsesprincipper
skal udvide sit repertoire med en
række principper for netværksledelse«.
De nye ledelsesmæssige kompetencer, vi har fået øje på i de tværgående teams og i de koblede netværk inden for hjerneskadeområdet
og psykiatri i Horsens, er:
• At koble overordnet formål og vision med borgernær praksis
• At lede gennem andre
• At motivere de fagprofessionelle
Direktør for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune.
Uddannet socialrådgiver og cand.scient.soc.
Tidl. sundheds- og socialdirektør samme sted, chef for
social sikring i Aarhus Kommune samt souschef i
Familie- og Arbejdsmarkedscenter Centrum i Aarhus Kommune. 
Helle Ibsen
Chefkonsulent, Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune.
Uddannet cand.phil. Tidl. arbejdet med international projekt­
ledelse på AMU-Center Aarhus og med undervisning i
Aarhus Kommune og på Aarhus Universitet.
Medlem af Freds- og Stabiliseringsberedskabet,
Udenrigsministeriet.
• At være brobyggere til de forskellige organisationer og deres forskellige kulturer
• At anvende virtuelle kommunikati-
•A
t håndtere konflikter
•A
t kunne kommunikere horisontalt, vertikalt i netværket og sammen med borgeren
onskanaler, sociale medier og informationssystemer på tværs af
Kompetencerne begrænser sig ikke
organisationerne
til lederne alene: Det er alle, der har
• At evne at fokusere på opgavens
kerne
• At italesætte og definere roller,
en rolle i de grænsekrydsende lederskaber, der har behov for at beherske disse kompetencer.
rammer og løsninger
T E M A · TFDS 1–2019
57

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm