Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 60Fast track-koncept giver bedre pleje
og behandling på Rigshospitalet
Det evidensbaserede fast track-koncept er en billig og effektiv metode til
at kvalitetsudvikle plejen og behandlingen af medicinske og kirurgiske patienter
på Rigshospitalet.
Af Dorthe Hjort Jakobsen
af pleje- og behandlingsprincipper,
optagelse af dagligdags aktiviteter
og Henrik Kehlet
eksempelvis brug af dræn, kateter,
efter udskrivelsen
fasteregler, tidlig mobilisering og ernæring.
Gennem de sidste 20 år har begre-
Der er beskrevet fast track-pro-
bet accelererede operationsforløb,
grammer inden for alle kirurgiske
også kaldet fast track, været et kon-
specialer med procedurespecifikke,
cept, som de fleste kirurgiske afde-
evidensbaserede kliniske vejlednin-
linger i Danmark har taget til sig i
ger. Både nationale og internatio-
varierende grad.
nale kliniske studier konkluderer
Et fast track-program har til for-
samstemmende, at fast track-kirurgi
mål at forbedre det perioperative
har følgende fordele (Kehlet 2016,
forløb for kirurgiske patienter. Kon-
Ljungqvist 2017):
ceptet har fokus på at optimere alle
• Hurtigere restitution af opera­
de vigtige komponenter, der indgår
i et operationsforløb lige fra infor-
tionspatienten
• Færre medicinske komplikationer i
mation, anæstesi, smerte- og væske-
form af hjerte-, lunge- og trombo-
behandling, skånsom kirurgi (mini-
emboliske komplikationer
mal invasiv kirurgi) til en opdatering
60
• Mindre træthed og hurtigere gen-
TFDS 1–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
•R
educeret indlæggelsestid uden
øget risiko for genindlæggelse
•Ø
konomisk gevinst i form af færre
indlæggelsesdage
Langsom og
mangelfuld udbredelse
På trods af den veldokumenterede
effekt er udbredelsen og implementeringen af fast track-koncepter stadig langsom og mangelfuld (Kehlet
2018, Rønfeldt 2018, Francis 2018).
Efter mere end 20 års erfaring
med udvikling og implementering af
fast track-programmer er det tydeligt, at en nødvendig forudsætning
for en succesfuld implementering

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm