Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 6464

Kræver godt samarbejde
Sufficiente data kræver et godt samarbejde med afdelingen for Kvalitet
og Data, der ud fra de af klinikerne
leverede operations- og diagnosekoder bestiller udtræk fra LPR og efterfølgende bearbejder og leverer
data tilbage til klinikerne. Implementering af metoden kræver en
kontinuerlig justering af koderne
med henblik at få så præcise data
som muligt.
Auditprocessen er et værdifuldt
supplement til data fra LPR, idet
data fra audit giver forklaringen på
hospitaliseringsbehovet (»Why in
hospital?«) og bruges til at optimere
patientforløbene. Ved en audit bruges klinikernes dokumentation i patientjournalen, hvorfor selve dokumentationen er af stor betydning.
Vi har oplevet udfordringer med
at genfinde data i forbindelse med
implementering af Sundhedsplatformen. Et andet væsentligt problem
er, at de tidligere anvendte standardplejeplaner, der er retningsgivende for »Best Practice« af kerneydelsen og med til at sikre en konstant høj behandlingskvalitet, ikke
kan integreres i Sundhedsplatfor-
Om forfatterne
Henrik Kehlet
Overlæge, ph.d., professor i kirurgisk patofysiologi på Rigshospitalet, Københavns Universitet. Tidl. professor i kirurgi ved
Københavns Universitet. Æresmedlem i blandt andet Royal College of Anaesthetists i Storbritannien, American College of Surgeons, American Surgical Association, German Surgical Society
og German Anaesthesiological Society. Har publiceret over
1.000 videnskabelige artikler og afholdt over 300 gæsteforelæsninger på internationale videnskabelige konferencer.
Dorthe Hjort Jakobsen
Klinisk oversygeplejerske i kirurgiprojektet på Rigshospitalet.
Uddannet master i klinisk sygepleje. Har deltaget i mange forskningsprojekter med fokus på postoperativ outcome, rekonvalescens, indlæggelsesbehov og effekt på plejetyngden. Var med
til at etablere den nationale Enhed for perioperativ sygepleje og
var ansat i enheden fra 2004-2012. Initiativtager til og formand
for den internationale fast track-sygeplejegruppe Enhanced
recovery after surgery.
men. Disse problemstillinger er på-
kationer belyste blandt andet ligge-
talt og forsøges løst på forskellige
tid og dødelighed ved en lang
måder.
række operationsforløb, og hvor tilvejebringelsen af disse data med-
Rationelt grundlag
for reorganisering
Kirurgiprojektmetoden er med stor
succes tidligere afprøvet i Sundhedsstyrelsens nationale kirurgiprojekt, hvor man i mere end 30 publi-
TFDS 1–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
førte et rationelt grundlag for reorganisering af store dele af kirurgien
på landsplan i form af specialisering.
Den aktuelle proces i Rigshospitalets kirurgiprojekt er ligeledes do-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm