Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 66kumenteret i en række operations-
med kvalitetsforbedring og mere
evidens og ved brug af data. Vi ser
forløb specielt inden for brystcan-
end 50 procent reduktion af hospi-
et stort potentiale i forhold til kvali-
cerkirurgien, hvor forløbet til alles
taliseringsbehovet (Bonde 2016).
tetsforbedring af medicinske forløb
tilfredshed nu er et ambulant forløb
hos mere end 70 procent af patienterne i modsætning til cirka 5 dage
før projektstart (Duriaud 2018).
Sådanne tiltag har ikke alene stor
betydning for den patientoplevede
behandlingskvalitet, men også fra
administrativt hold gennem væsentlige besparelser og reorganisering,
så de afkortede forløb eksempelvis
kan medføre mindre weekendbelastning for personalet. Tilsvarende
er observeret inden for det multidisciplinære samarbejde om fast
track-hofte- og knæalloplastik med
store omkostningsbesparelser grundet tydelig effektivisering med flere
og bedre forløb trods samme personalenormering (Specht 2015).
Tilsvarende erfaringer er dokumenteret inden for den komplicerede mikrovaskulære plastikkirurgi
66
med mulighed for at reducere ho-
Godt udgangspunkt
for forbedring
Samlet set er den relativt enkle metode for kirurgiprojektet sammenholdt med fast track-konceptet dokumenteret at være et godt udgangspunkt for optimering og monitorering af den kirurgiske behandlingskvalitet. Derved tjener den som
et rationalt grundlag for både afdelingsledelse, sygehusledelse og
overordnede sundhedsmyndigheder
med henblik på iværksættelse af
eventuelle forbedringstiltag både lokalt og overordnet.
Den beskrevne arbejdsmetode er
primært udviklet til og afprøvet på
kirurgiske forløb, men pilotprojekter
på medicinske patienter viser
samme positive effekt ved en optimering af patientforløbene ud fra
TFDS 1–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
spitaliseringsbehovet.
Afslutningsvis er konklusionen,
at kirurgiprojektet på Rigshospitalet
er en succes med en dokumenteret
positiv effekt primært på patientforløbene og sekundært på hospitaliseringsbehovet ved hjælp af en optimering af operationsforløbene ud
fra data, audits og procedurespecifik evidens.
Konceptet er en billig og effektiv
metode til kvalitetsudvikling af kerneydelsen i form af plejen og behandlingen af både medicinske og
kirurgiske patienter. Metoden og de
leverede data bør efterspørges af
administratorer i regionerne, hospitals- og afdelingsledelser og bruges
til blandt andet benchmarking og
kvalitetssikring.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm