Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 8Ikke kun »learning by doing«
Nu er det naturligvis ikke sådan, at
ledere, der ikke har en formel lederuddannelse, bare er overladt til »learning by doing«. Ledere i regioner
og kommuner bliver – i varierende
omfang – tilbudt forskellige former
for efteruddannelsesinitiativer og
deltagelse i lederseminarer, workshops og muligheder for sparring.
Det er alt sammen godt og nødvendigt, men det er samtidig en udfordring for indholdet, tilrettelæggelsen og udbyttet af disse aktiviteter, at groft sagt halvdelen af deltagerne har en formel lederuddannelse, mens resten ikke har det.
Ledelseskommissionen hæfter sig
særligt ved, at sundhedsområdet
både har den højeste og den laveste
grad af lederidentitet blandt offentlige ledere. De ledende sygeplejersker scorer over gennemsnit på lederidentitet, mens de ledende overlæger scorer markant lavest.
Særligt hos ledende overlæger
svarer den mindste andel blandt de
offentlige ledere, at et offentligt lederjob er attraktivt. Det skal især de
offentlige arbejdsgivere i form af regionerne og Lægeforeningen tage
8
TFDS 1–2019 · S Y N S P U N K T
dybt alvorligt, og det skal gives en
sultat: Der er stor variation i både
særlig opmærksomhed i en fælles
indhold, metoder og læringseffek-
national ramme for lederuddan-
ter. Så der er grund til at tro, at det
nelse.
samme billede gælder i Danmark.
Samtidig er der bundet stærke inte-
Dybdegående analyse
af uddannelser
Kvalitetsreformen fra 2007 har været medvirkende til en massiv satsning på lederuddannelser. Der er
også sket en opstramning af de formelle krav til uddannelsernes faglige
niveau, kvalitet og opfølgning i form
af akkreditering og evalueringer.
Ledelseskommissionen mener, at
det er afgørende, at de formelle offentlige lederuddannelser sikrer, at
lederne kan omsætte deres erhvervede viden og kompetencer til ledelseshandlinger i egen organisation.
Derfor foreslår Ledelseskommissionen, at der gennemføres en dyberegående analyse af indhold, metode
og læringseffekt på de formelle, offentlige lederuddannelser.
resser i den måde, den formelle ef-
Stor variation i indhold,
metoder og læring
Det er en øvelse, som man har været igennem i flere andre lande, og
hver gang med stort set samme re-
Kvalitetsprogram
for sundhedsvæsenet
Regeringen, regionerne og kommunerne blev i 2016 enige om iværksættelse af et samlet kvalitetspro-
ter- og videreuddannelse er organiseret på i dag.
Det er vores opfattelse, at en del
af de ledelsesprogrammer, der tilbydes ansatte i sundhedsvæsenet,
mere har udgangspunkt i uddannelsesinstitutionernes muligheder og
vurderinger end de behov, som ledere i sundhedsvæsenet har. På sin
vis bliver nogle af disse programmer formelle ledelsesprogrammer
og ikke reelle programmer, der tager afsæt i den særlige ledelsesopgave, som ledere i sundhedsvæsenet har.
Det er vores vurdering, at denne
situation betyder et vist spild af ressourcer i uddannelsen af ledere i
sundhedsvæsenet.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm