Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 9gram for sundhedsvæsenet. Som
led i aftalen blev det besluttet at udfase akkreditering efter den danske
model på offentlige sygehuse og
det præhospitale område og bygge
et nyt kvalitetsprogram på Triple
Aim-tilgangen med fokus på:
•F
orbedret sundhedstilstand i
befolkningen
•H
øj patientoplevet kvalitet
•L
avest mulige omkostninger
per behandlet borger
Ambitionen med det nye kvalitetsprogram var at udvikle en forbedringskultur, der sikrer en kontinuerlig forbedring af behandlingskvalitet
og patientsikkerhed i det danske
sundhedssystem, samtidig med at
der holdes fokus på omkostningssiden og den samlede effektivitet.
Kvalitetsprogrammet er funderet på
følgende principper:
•F
å, ambitiøse, nationale mål for
kvaliteten
•S
ystematisk inddragelse af patientens behov
•S
tærkt ledelsesfokus
•S
ystematisk brug af tidstro data
og datadrevet forbedringsarbejde
•Å
benhed om resultater
S Y N S P U N K T · TFDS 1–2019
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm