Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 13
Men det står klart, at det vil kræve
Referencer
et betydeligt engagement og en reel
vilje fra alle parter i og omkring
sundhedsvæsenet at løse udfordringen.
Dette indebærer blandt andet, at
der løbende sikres data til at monitorere udviklingen og følge op på
de forskellige initiativer, der foretages lokalt såvel som nationalt, og
en fordomsfri afdækning af de mekanismer, der fører til ulighed i be-
1. R
igsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes
bemærkninger. Forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.
København, 2019. Tilgængelig på: https://www.ft.dk/~/media/sites/
statsrevisorerne/dokumenter/2018/beretning-9-2018-om-forskelle-ibehandlingskvaliteten-paa-sygehusene.ashx?la=da
2. S
ocial Ulighed i Kræft i Danmark. Hvidbog. Kræftens Bekæmpelse.
København, 2019. Tilgængelig på: https://www.cancer.dk/dyn/
resources/File/file/6/7826/1551789863/hvidbog_social_ulighed_
kraeft_i_danmark.pdf
handlingen.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm