Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 14Sådan kan tavlemøder forbedre
tværsektorielle patientforløb
Tværsektorielle tavlemøder på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har
erstattet tidligere tids- og papirtunge mødefora og forbedret samarbejdet om
tværsektorielle patientforløb. Her er syv gode råd til andre, der vil indføre metoden.
Af Mikala Poulsen, Charlotte Kaaber,
Søren Wollesen og Louise Rabøl
veret, har oplevet manglende koordinering og
sammenhæng.4
Samti-
dig svarer 1.007 repræsentativt udBorgere i tværsektorielle patientforløb og deres pårørende oplever
føre forværring af sygdom, patientskade og
frustration.1
Udover
konsekvenser for borgerne medfører det ofte et øget ressourceforbrug i sundhedsvæsnet i form af
eksempelvis akutte genindlæggelser.2,3
En undersøgelse viser for eksempel, at 45 procent af dem, der været
involveret i et forløb, hvor flere
dele af sundhedsvæsnet var invol14
med udgangspunkt i fælles mål.
Siden tavlemøderne blev etable-
valgte danskere, at deres højeste
ret, er der både kvalitativt og kvan-
prioritet for det danske sundheds-
titativt set forbedringer i samarbej-
væsen er bedre
samarbejde.4
det på tværs af sektorerne til gavn
for patienterne. I denne artikel vil vi
ofte, at kommunikationssvigt og
manglende koordinering kan med-
indsatser for bedre patientforløb
Ramme for samarbejde
I forlængelse deraf har Næstved,
Slagelse og Ringsted sygehuse
(NSR) sammen med Slagelse og
Sorø kommuner, Region Sjællands
Psykiatri og sygehusledelsens praksiskonsulent udviklet en metode,
der danner rammen om det tværsektorielle samarbejde. Metoden
går ud på, at der på korte, stående,
strukturerede, tilbagevendende fælles tavlemøder drøftes konkrete
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
beskrive baggrunden for etableringen af tavlemøderne, metoden, resultaterne og give syv råd til andre,
der selv ønsker at afprøve tværsektorielle tavlemøder som en dynamisk ramme omkring forbedring
af de tværsektorielle patientforløb.
Baggrund i kvalitetsmål
Baggrunden for initiativet var, at
Sundheds- og Ældreministeriet,
Danske Regioner og KL i 2016 blev

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm