Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 15enige om otte nationale kvalitetsmål for
sundhedsvæsnet.5
kunne være nye måder at samar-
billede af, at patientforløbene for
bejde på, som kunne give bedre pa-
første data fremgik det, at flere
særligt de ældre medicinske patien-
tientoplevelser og højere kvalitet
akutsygehuse og kommuner var ud-
ter kunne forbedres, så man sik-
uden et større ressourceforbrug.
fordret af en høj andel af genind-
rede for eksempel tilstrækkelig in-
læggelser, herunder NSR og flere af
formation til de relevante parter.
del ældre, der får brug for sund-
Vurderingen var samtidig, at der
hedsydelser, i de kommende årtier
de omkringliggende
Af de
Desuden havde man på NSR et
kommuner.6
Med udsigten til en stigende an-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
15

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm