Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 16Sygehusledelsen på NSR havde
samtidig valgt at ansætte en praksiskonsulent til at rådgive om de
tværsektorielle patientforløb. Dør
om dør med akutsygehuset i Slagelse ligger Region Sjællands Psykiatri, og fire af de relevante parter
omkring de akutte patientforløb –
akutsygehus, kommune, almen
praksis og psykiatri – var derfor
klar, da ideen om et fælles tavlemøde opstod.
var der et incitament til at tænke an-
mål med det, man ønsker at for-
derledes sammen.
bedre.
Næstved Sygehus var også en del
Tavlemøder siden 2013
På NSR har man siden 2013 som led
i Region Sjællands projekt »Lean i
stor skala« arbejdet med at implementere ugentlige tavlemøder i alle
afsnit og afdelinger. Tavlemøderne
fokuserer på lokale indikatorer
(KPI’er) og indsatser for at komme i
16
af projektet »Patientsikkert sygehus«
i perioden 2010-2013. Her fik mange
medarbejdere lært en forbedringsmetode, der blandt andet fokuserer
på at sætte mål, opstille indikatorer,
generere ideer og at gennemføre
små, hyppige og systematiske afprøvninger af nye arbejdsgange.7
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Problem, data og handlinger
Et tavlemøde er typisk et stående,
kortvarigt, handlingsafklarende,
struktureret møde omkring en tavle,
hvor fokus er på problemidentifikation, data og afledte handlinger,
som skal kunne gennemføres inden
næste tavlemøde, og som deltagerne i fællesskab bakker op om.
Med udgangspunkt i forbedringsmodellen 8 og NSR’s tavlekoncept og
med et fælles ønske om at forbedre
patientforløbene for de patienter,
der oplevede unødige akutte somatiske genindlæggelser inden for 30
dage, besluttede man i sygehusledelsen på NSR at invitere Slagelse
Kommune til en fælles første afprøv-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm