Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 21læggelser, identificerede vi tidligt
tre grupper borgere med komplekse
problemer, som vi ikke havde et
fælles billede af før projektet:

resulteret i akutte somatiske genind-
Om forfatterne
Mikala Poulsen
Specialkonsulent, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Projektleder for Tværsektorielle Tavlemøder
• Borgere under 65 år med multisygdom, eksempelvis somatisk
sygdom, og psykiatriske diag­
noser
• Borgere i sidste fase af livet
• Borgere med risiko for nedre luftvejsinfektioner
Charlotte Kaaber
Centerchef for Sundhed og Ældre, Slagelse Kommune
Data afslørede samtidig, at disse
borgere ofte var kendt af én part i
form af eksempelvis akutsygehuset,
hvor borgerne kunne have utallige,
uhensigtsmæssige genindlæggelser,
Søren Wollesen
Social og Sundhedschef, Sorø Kommune
men samtidig var ukendte for andre
relevante parter som for eksempel
den kommunale sygepleje eller socialpsykiatrien.
Første skridt, vi har fokuseret på,
er at sikre, at de fornødne kliniske
informationer reelt bliver udvekslet
på tværs af parterne – deraf de be-
Louise Rabøl
Chef for Forskningsprojekter og Klinisk optimering,
Sjællands Universitetshospital
skrevne indsatser med epikriser og
ajourføring af FMK. I forlængelse af
denne indsats er der ansat en socialsygeplejerske, der medvirker til
at sikre bedre somatisk behandling
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
21

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm