Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 23
Referencer
1. S
iemsen IMD. Patientovergange. Thesis. DTU Manag. 2011;3–170.
2. R
esar R, Nolan K, Kaczynski D, Jensen K. Using real-time demand capacity management to improve hospitalwide
patient flow. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2011;37:217–27.
3. Ipsen B. Kommunen som flaskehals i det sikre patientflow? 2015.
4. Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne. Mandag Morgen & Tryg Fonden. 2016.
5. Beskrivelse af indikatorer – de nationale mål. Sundheds- og Ældre­ministeriet. 2018.
6. Indblik i sundhedsvæsenets resultater. KL, Danske Regioner,
Finans­ministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. 2016.
7. Et kvalitetsprogram – Fra Patientsikkert Sygehus til forbedringsarbejde på sundhedsområdet. Dansk Selskab for
Patientsikkerhed. 2015.
8. M
etoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 2013.
9. L127. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser
til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland).
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 2018.
10. Jacob Anhøj: Kompendium i kvalitetsudvikling – Rammer og redskaber. Munksgaard, 2015
11. Fokusering af forbedringsarbejdet – Metoder til identifikation af kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og prioritering af forbedringsarbejdet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 2015.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
23

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm