Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 24Hvad hvis sygehusene og det
nære sundhedsvæsen bytter plads?
Inspirationen til organiseringen af fremtidens danske sundhedssektor
kan komme fra Israel, hvor man er gået all in på det nære sundhedsvæsen.
Af Jonatan Schloss og
lige, som kan udvikle sig i de kom-
holde sygehusvæsenet cirka i den
Jens Søndergaard
mende år, er vi nødt til at organi-
størrelse, det har nu, plus lidt til.
sere vores sundhedsvæsen radikalt
anderledes i fremtiden.
Det danske sundhedsvæsen hører til
I skrivende stund har den borger-
i den bedre ende i den vestlige ver-
lige regering og Dansk Folkeparti
den, særligt når man tager højde for
lagt op til et sundhedsvæsen, der
sundhedsbudgettets andel af BNP.
tegner konturerne af nogle, omend
Men ikke desto mindre står vi over
beskedne, forandringer. Man vil i
for en stor og ressourcekrævende
fremtiden satse mere på det nære
stigning i antallet af ældre og multi-
sundhedsvæsen, men også fast-
Mangler et klart målbillede
Den politiske aftale bærer præg af,
at den i høj grad er skrevet af Finansministeriets embedsmænd med
stor fokus på styring og struktur.
Den er nok også kendetegnet af
valgkampen, så den indeholder små
godbidder til fysioterapeuter, syge-
syge danskere i de kommende år.
Vi har derfor kigget på det israelske
system, som byder på markante
overraskelser og et lavere budget.
Artiklen er baseret på besøg i april 2019 hos den israelske sundhedsorga-
Hvis ikke en uforholdsmæssig
nisation Leumit, herunder en af organisationens lægeklinikker og et af de-
stor del af de kommende gymnasie-
res hospitaler i form af Sheba Medical Center i Tel Aviv. Som led i besøget
elever skal være sygeplejersker og
er foretaget interviews med Medical Director Shlomo Vinker fra Leumit og
læger, og sundhedsvæsenet skal
Associate Director General Arnon Afek fra Sheba Medical Center.
være den eneste del af det offent24
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm