Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 26ger over halvdelen af sundhedsud-
praksis end på sygehusene i Israel.
gifterne på almen praksis med tilhø-
Kontinuitet mellem lægen og patien-
rende speciallægeklinikker og så-
ten spiller også en stor rolle, kvali-
kaldte home care units, som består
teten i behandlingen er generelt høj,
af sygeplejersker og ikke-sygehus-
og patienterne er meget tilfredse i
baserede geriatere, der har ansvaret
deres målinger.
for at passe eksempelvis tidligt udskrevne patienter, som får IV-behandling i hjemmet.
Sygehusbudgetterne udgør således mindre end halvdelen af sundhedsvæsenets udgifter (den kommunale hjemmehjælp tæller ikke
med i deres sundhedsvæsen). Det er
i dén grad den omvendte verden i
forhold til i Danmark.
Årsagen til dette er ifølge israelerne selv en kombination af økonomisk og lægelig rationalitet. Det er
simpelthen meget billigere og lægefagligt fuldt ud på højde med sygehusene at behandle flertallet af de
behandlingskrævende kronikere og
ældre uden for sygehusene.
De praktiserende læger i Israel
behandler som i Danmark væsentligt flere patienter i timen end sygehuslægerne, men færre end prakti-
Prioritering af behandling
For det andet går man i Israel langt
mere systematisk til værks med
hensyn til prioritering. Man har i
årevis haft, hvad der måske minder
om det behandlingsråd, som vi er
begyndt at tale om i Danmark.
Det er således ikke overladt til
den enkelte læge at sige nej til udsigtsløs, men ekstremt dyr medicin,
tilsvarende operationer eller billeddiagnostik for patienter med kort
tid tilbage.
Det virker også til, at man har en
årelang erfaring med meget håndfaste forhandlinger med medicinalindustrien om ny og dyr medicin. Der
forhandles benhårdt med industrien
om priser, inden medicinen kommer
på listen over tilskudsberettiget medicin.
serende læger i Danmark. Der er
færre problemer med overdiagnostik og overbehandling i almen
26
Mere brug af sundheds-it
For det tredje ser det ud til, at man i
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm