Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 28læge har en gennemgående rolle,
Israel på nogle områder er længere
sonlige fremmøde til de patienter,
fremme med hensyn til sundheds-it.
hvor det er den rigtige løsning. Man
og man er meget bevidste om be-
De praktiserende læger tilbyder vi-
introducerede videokonsultationer i
tydningen af koordinationen af for-
deokonsultation og har et avanceret
almen praksis sidste år i almindelig
løb med én central person som tov-
datadelingssystem i næsten realtid
drift.
holder: Den praktiserende læge.
Efteruddannelse af praktiserende
på tværs af alle sygehus, praksis og
home care-journaler, hvor alle
strukturerede data deles.
Snart vil også journalnoter bortset fra fortroligt markerede data
som eksempelvis psykiatri kunne
deles. De praktiserende læger har
desuden en en-knaps-funktion, så
de kan dele et journalnotat med
den speciallæge, som de ønsker
rådgivning fra.
De praktiserede læger har også
et velfungerende beslutningsstøtteværktøj indarbejdet i deres journalsystem for almen praksis. Det vil
sige et system, der advarer lægen
mod alvorligt farlige kontraindikationer og allergier, dog kun de meget alvorlige. Man har bortsaneret
en lang række af systemets alar-
Databaseret kvalitet
For det fjerde forekommer man i Israel at være længere fremme end
Danmark med hensyn til kvalitetsindikatorer i almen praksis. Der er i
modsætning til England ikke knyttet økonomi til opfyldelse af indikatorerne, og der offentliggøres ikke
data på mindre end det, der svarer
til klyngeniveau i Danmark.
Inden for almen praksis måles
der på klassiske biomedicinske indikatorer, men også på læge-patientkontinuitet. Det psykosociale er det
ikke lykkedes med at måle på. Man
har erkendt, at 5-10 indikatorer er
det maksimale for almen praksis,
og man har lært af dårlige erfaringer med »gaming«.
mer, så det ikke blev en plage for
lægerne.
Man har fokus på lettilgængelige
telemedicinske løsninger til dem,
som kan have nytte af det, men har
stadig blik for værdien af det per28
Koordination
og behandlingsansvar
For det femte har man i Israel bedre
greb om koordination og behandlingsansvar. Den praktiserende
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
læge har meget fokus, og praktiserende læger har mulighed for fire timers efteruddannelse per uge.
Halvdelen foregår som strukturerede kurser fastlagt af almenmedicinere, og halvdelen sker efter eget
behov og valg. Resten sker ud fra,
hvad man ønsker at fokusere på i
sundhedsorganisationen det kommende år, eksempelvis optimering
af lægemiddelforbrug.
Almen praksis er attraktivt
I Israel tjener de praktiserende læger omkring 50–100 procent mere
end speciallægerne på hospitalet,
og de har markant kortere arbejdstid i dagstiden end hospitalslægerne og i dén grad end de danske
praktiserende læger.
Man sørger for at fastholde de
ældre praktiserende læger ved at
give mulighed for reduceret arbejdstid med uændret indkomst.
Og der er intet vagtarbejde, da al-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm