Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 29
men praksis ikke er involveret i
Om forfatterne
vagten, som passes af sygeplejersker og paramedics.
Jonatan Schloss
Desuden har Israel på lige fod
Direktør, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
med Skotland praktiserende læger
som ledere på centrale poster i
sundhedsvæsnet. På den måde har
lederne indgående kendskab både
til sygehusverdenen i kraft af deres
uddannelse på sygehuse og et dybt
indblik i det primære sundhedsvæ-
Jens Søndergaard
sen.
Professor, Forskningsenheden for Almen Praksis,
Syddansk Universitet
Skal vi i Danmark overveje, om
nogle af lederposterne i sundhedsvæsnet i fremtiden bør besættes af
læger med en baggrund i almen
praksis?
Politisk og
administrativ beslutning
Israel har som politisk og administrativt system besluttet, at almen
praksis skal være mere attraktivt
end sygehusene. Og det er angiveligt den væsentligste del af forklaringen på, at OECD har vurderet, at
Israel har et anbefalingsværdigt
sundhedsvæsen, på trods af at landet bruger langt færre midler på
sundhedsvæsnet end de fleste an-
af de israelske hospitaler, Sheba
dre OECD-lande.
Medical Center, som et af verdens
Betyder denne politiske og øko-
10 bedste hospitaler. Det er mere
nomiske satsning på det nære sund-
end, hvad vi kan prale af i Dan-
hedsvæsen så, at sygehusene i Is-
mark.
rael hensygner i armod og lavstatus? Tja, Newsweek har lige kåret et
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
29

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm