Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 30Kommunikationstræning
nytænkes på Sygehus Lillebælt
Sygehus Lillebælt har succes med at udvikle sundhedspersonalets kompetencer i
den mundtlige kommunikation med patienterne og vil nu afprøve et nyt koncept,
der kan sætte nye standarder for professionel patientkommunikation.
Af Jette Ammentorp,
blev kommunikationsprogrammet
tientcentreret kommunikation Cal-
Maiken Wolderslund, Marianne Lau
videreudviklet for at skabe et kon-
gary Cambridge Guide3,4 og tager
og Connie Timmermann
cept, der kan anvendes nationalt. I
udgangspunkt i Lægeforeningens
denne artikel vil vi beskrive de vig-
kommunikationskursus.
tigste erfaringer og læringer med
For klinisk personale med omfat-
Kommunikationsprogrammet »Klar
programmet på Sygehus Lillebælt og
tende patientkontakt består under-
tale med patienterne« blev imple-
beskrive det koncept, der arbejdes
visningen af et tredages trænings-
menteret på Sygehus Lillebælt fra
videre med i den kommende tid.
kursus, som inkluderer rollespil og
2011-17 med samtlige faggrupper
med patientkontakt som målgruppe.1,2
Programmet var på
mange måder vellykket, men der
var også udfordringer, som kalder
på nytænkning i forhold til at sikre
en mere kontinuerlig fremtidig udvikling af sundhedspersonalets
kommunikative og relationelle kompetencer.
I forlængelse af udfordringerne
30
supervision af patientsamtaler opta-
Uddannet korps
af undervisere
»Klar tale med patienterne« har fokus på personalets kommunikative
og relationelle kompetencer og består konkret i uddannelse af et
korps på i alt cirka 90 undervisere,
der varetager kommunikationsundervisningen. Kurset er baseret på
den evidensbaserede guide for pa-
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
get på video. Personale med kortere
patientkontakt deltager i et todages
kursus uden videooptagelse, og alle
stabsansatte har fået tilbudt kurset i
en komprimeret én-dags form.
Vellykket af tre grunde
Når vi tillader os at betegne kommunikationsprogrammet som vellykket, skyldes det tre forhold:

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm