Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 34Med afsæt i disse erkendelser har
vi i 2018 påbegyndt udvikling af et
nyt kommunikationsprogram ved
navn Feedback Informed Personcentred Communication (FIPeC). Vi
FIPeC
Feedback Informed Person-centred Comm
PERSONALETS
OPLEVELSE
håber, at vi med denne nytænkning
kan medvirke til, at kommunikationstræning også i fremtiden kan
prioriteres som en kerneydelse, der
kontinuerligt vedligeholdes, så personalets kommunikative og relationelle færdigheder sikres til gavn for
patienter og pårørende.11,12
Fra kursus til træning
FIPeC er et læringskoncept, hvor det
enkeltstående kommunikationskursus bliver erstattet af en mere kontinuerlig træning og udvikling af
sundhedspersonalets kommunikative og relationelle kompetencer.
Undervisningskonceptet vil i langt
højere grad kunne tilpasses både afdelingens ønsker og den enkelte
deltagers kompetenceniveau i forhold til de kommunikative udfordringer, der opleves.
Hjørnestenen i FIPeC er en digital
læringsplatform, som ses på figuren. Platformen giver sundhedspersonalet adgang til en bred vifte af
34
E-læringsbidder
(E-bites)
• Reeksionsvideoer
• Øvelser
• Podcasts
• Guidelines
• QP-liste
• Litteratur
• Narrative redskaber
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Rammen for træning
• Klinisk praksis –
selvtræning
• Supervision i klinikken
• VR-træning
• Korte face to facetrænings- moduler
• Virtuelt klasseværelse

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm