Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 35kommunikationstræningsværktøjer,
som skal understøtte kommunikati-
munication
Samtalen
onstræning, der er baseret på en
kombination af fremmøde og digi-
Lydoptagelser
tale moduler.
De digitale moduler omfatter vidensformidling, refleksionsvideoer,
PATIENTENS
OPLEVELSE
øvelser til selvtræning, tests, diskussionsfora, mulighed for feedback
CATspørgeskema
i kombination med træning i klinikken, lydoptagelser af patientsamtaler og online-supervision. Dertil
kommer anonymiseret patientfeedback baseret på patienternes skriftlige vurdering af kommunikationen
med den pågældende fagperson.
Afprøves i Syddanmark
Projektet er under udvikling og skal
afprøves på en række afdelinger og
sygehuse i Region Syddanmark sidst
i 2019. Intentionen med FIPeC er at
skabe et fundament og en konkret
digital læringsplatform, der på sigt
vil kunne anvendes bredt i det danske sundhedsvæsen.
Spørgsmålet er om vi på et nationalt plan er parate til at arbejde
mere strategisk og operationelt med
patientkommunikation? Om vi er parate til at stille ensartede kvalitetsS U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
35

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm