Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 36
Om forfatterne
krav til sundhedspersonalets kommunikative og relationelle kompe-
Jette Ammentorp
Forskningsleder og professor i Enhed for
Sundhedstjenesteforskning/Center for Patientkommunikation
på Sygehus Lillebælt og Institut for Regional
Sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Syddansk Universitet.
tencer? Og om vi er parate til at
skabe rammerne for, at disse kompetencer kan udvikles og fastholdes?
De senere års faglige og sundhedspolitiske fokus på at have et tydeligt patientperspektiv i alle kon-
Maiken Wolderslund
Postdoc ved Enhed for Sundhedstjenesteforskning/Center for
Patientkommunikation på Sygehus Lillebælt og Institut for
Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.
takter med patienter og pårørende
indikerer, at behovet er tilstede. Det
er netop de kommunikative og relationelle kernekompetencer, der er
forudsætningen for at lykkes med
en patientcentreret tilgang.
Der er således hårdt brug for en
Marianne Lau
Overlæge, speciallæge i psykiatri, Psykoterapeutisk Center
Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri. Næstformand i
Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet.
professionalisering af patientkommunikationen og en organisering og
ledelse, der kan understøtte indsatsen strategisk og danne rammerne
for en national indsats, der kan varetage systematisk vedligehold, udvikling og evaluering heraf.
Connie Timmermann
Adjunkt i patientkommunikation ved Enhed for
Sundhedstjenesteforskning/Center for Patientkommunikation på
Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.
36
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Nationalt center som løsning
Vores bud er, at rammerne for en
sådan indsats med fordel vil kunne
løses af et nationalt center for patientkommunikation.
Et sådant center vil blandt andet
kunne udvikle nationale guidelines

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm