Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 38Diabetescenter som model i et
tværfagligt sundhedsvæsen
Med etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen
har en ny model set dagens lys i det danske sundhedsvæsen. Centeret er en model for, hvordan sundhedsvæsnet kan tænke nyt og arbejde på tværs af fagligheder,
enheder og sektorer.
Af Allan Flyvbjerg
vedstaden, men også at støtte udviklingen i sundhedsvæsnet generelt.
Det var en helt ny struktur, der op-
Det var og er store ambitioner,
stod i det danske sundhedsvæsen,
og der opstod da også en diskus-
da Steno Diabetes Center Copenha-
sion om, hvorvidt den store sats-
gen (SDCC) for godt to år siden kom
ning på diabetes var for smal set i
til verden.
lyset af, at der er udfordringer
En erhvervsdrivende fond i form
mange steder i sundhedsvæsnet.
af Novo Nordisk Fonden gik sam-
Men selv om satsningen ved første
men med det offentlige sundheds-
øjekast kan virke smal og udeluk-
væsen i form af Region Hovedsta-
kende målrettet bedre diabetesbe-
den, og sammen skabte de to en of-
handling, rummer den initiativer,
fentlig-privat-lignende model med
der kan støtte udviklingen af sund-
et mål om ikke blot at løfte diabe-
hedsvæsnet generelt.
tesbehandlingen i hele Region Ho38
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm