Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 4Nye ord vinder frem:
Fremtidens sundhedsvæsen i fokus
på DSS’ årsmøde
Af Dorte Rørmann
For nylig afholdt vi et velbesøgt års-
kologisk tryghed, artificiel intelli-
Nye undersøgelser peger på, at ulig-
gence og deep learning.
heden i befolkningen er stigende i
Brugen af ord er interessant,
alle faser af et behandlingsforløb,
møde i DSS, og herfra skal lyde et
fordi ord er med til at skabe mening
og hans budskab var, at vi skal
stort tak til alle, der deltog fra ræk-
og retning – også for fremtidens
hjælpe hinanden med denne proble-
kerne, ved standene, på scenen og
sundhedsvæsen.
matik.
på workshops.
Temaet »Fremtidens ledelse og
organisering af sundhedsvæsenet
nu og 10 år frem« var særdeles aktuelt med et forslag til sundhedsreform på tegnebrættet, nye syge- og
sundhedshuse under opførelse og
forventninger til datadrevne systemer.
Jeg bed især mærke i de nye ord,
der sneg sig ind i oplæg og debatter. Altså ikke nye ord i teknisk forstand, men nye ord i traditionelle
sundheds-økonomi-system-begreber. Jeg nævner i flæng: Bæredygtighed, siloer, ulighed, frivillighed,
dømmekraft, ledelsesidentitet, psy4
TFDS 4–2019 · S Y N S P U N K T
Inddragelse af patienter er bøv-
Siloerne skal nedbrydes
Hvad blev der så konkret bragt på
banen fra talerstolen på årsmødet?
Sundhedsminister Ellen Trane
Nørby holdt naturligt fokus på forslaget til den nye sundhedsreform,
blandt andet ved at beskrive forskelle i sundhed mellem by og land,
mellem somatik og psykiatri og den
generelle sociale ulighed. Det er
ifølge ministeren en ledelsesmæssig
forpligtelse at nedbryde siloerne.
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker talte lige ud af
posen om, at man ledelsesmæssigt
skal turde tage sig af uligheden.
let, men det virker, og de gældende
standarder til patientforløb skal naturligt gælde alle sektorer.
Invitation til samarbejde
Formand Christian Freitag fra PLO
inviterede til tæt samarbejde mellem regioner/sundhedsfællesskaber,
kommuner og praktiserende læger. I
stedet for at styrke de tre enheder
hver især skal vi starte med at beskrive de opgaver, vi står overfor i
2025 og 2030, og derefter beskrive
de dimensioner, der er behov for.
Vi er ifølge Freitag blevet rigtigt
dygtige i siloerne, men mindre dyg-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm