Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 40Mangeårig tradition
Den nye model bygger på en mangeårig tradition for tværfagligt
samarbejde og brugerinvolvering,
som i dag bliver brugt til projekter,
der er anvendelige på mange områder i det offentlige sundhedsvæsen.
Et eksempel er projektet »Sam-
men om diabetes og multisygdom
deltager brugerne i projektet og gi-
på Bornholm«, hvor SDCC har etab-
ver deres bud på, hvordan de øn-
leret et samarbejde mellem alle
sker samarbejdet mellem de tre
øens praktiserende læger, Born-
sektorer.
holms Hospital og Bornholms Kom-
For SDCC er målet dels at give
mune om at udvikle enkle forløb
en forbedret behandling for perso-
for de bornholmere, der både har
ner med diabetes på Bornholm, dels
diabetes og anden sygdom. Her
gennem projektet at udvikle en metode til brugerinddragelse og samarbejde mellem de tre sektorer,
som kan anvendes på mange andre
områder og andre steder i landet.
Fire centrale enheder
SDCC er organiseret anderledes end
de fleste andre hospitaler i Danmark, nemlig med fire centrale enheder: Klinikken (behandling), Klinisk Forskning, Uddannelse og
Sundhedsfremme. De fire enheder
holder til dør-om-dør og har det
tværfaglige samarbejde som kendemærke.
Tværfagligheden er taget med
ind i den nye organisation under Region Hovedstaden, hvor SDCC stadig prioriterer og organiserer det
tværfaglige samarbejde på tværs af
enheder og faggrupper.
Rent organisatorisk er tværfagligheden understøttet gennem et stil40
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm