Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 41lingskatalog, som SDCC har lanceret
Antal personer fordelt på diabetestype
under Region Hovedstaden. Kataloget gælder for ansatte og kommende ansatte og beskriver de
Antal personer med type 1-diabetes
overordnede rammer for delestillin-
N 4.225/46,8%
ger internt på SDCC og for stillingsfællesskaber med eksterne parter,
Antal personer med type 2-diabetes
for eksempel andre hospitaler, uni-
N 4.491/49,7%
versiteter, den kommunale sektor
Antal personer med anden diabetestype
og den private sektor.
N 314/3,5%
Bygget op som »Build a Bear«
Stillingsbeskrivelserne er i deres
grundsubstans tværfaglige og for
en stor dels vedkommende bygget
op som et »Build a Bear«-katalog,
hvor det er muligt at kombinere en
ansættelse mellem to enheder i
SDCC eller mellem SDCC og en ekstern part.
En intern delestilling kan for eksempel være med 80 procent af ansættelsen i enheden for Sundhedsfremme og 20 procent af ansættelsen i Klinikken med behandling som
fokus. Dermed bliver viden om behandlingen brugt i arbejdet med
forebyggelse.
Det samme gælder stillingsfællesskaber med eksterne parter, hvor
en ansættelse for eksempel kan
Figur: Kliniske nøgletal for personer med diabetes behandlet på SDCC i 2018
!
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)
• SDCC er et tværfagligt diabetescenter med behandling, klinisk forskning,
sundhedsfremme og uddannelse af sundhedspersonale, personer med
diabetes og pårørende som kerneaktiviteter.
• SDCC holder frem til 2021 til i Gentofte på to matrikler og flytter derefter
til et nyopført diabeteshospital ved Herlev Hospital.
• SDCC behandler i dag cirka 9.000 personer med diabetes og vil fra 2021
have behandlingsansvar for 14.000 personer med diabetes, herunder alle
børn og unge med diabetes i Region Hovedstaden.
• SDCC er oprettet med en donation på 2,95 mia. kr. fra Novo Nordisk Fonden og en ydelse for standardbehandling fra Region Hovedstaden. Det
samlede budget er på 4,3 mia. frem til 2029. Dertil kommer et ikke betydende bidrag fra bevillinger til forskning vundet i åben konkurrence.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
41

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm