Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 42være 50 procent i enheden for Uddannelse på SDCC og 50 procent i
den kommunale sektor, så uddannelsestilbuddene fra SDCC til praksispersonalet bunder i reelle behov
og lavpraktisk kan indpasses i hverdagen i en lægepraksis.
Prioritering af
tværfagligheden
Stillingskataloget blev sat i gang efter en beslutning fra SDCC’s ledelse
om at prioritere tværfagligheden og
sikre, at det organisatorisk er muligt
at gennemføre i praksis. Kataloget
er blevet til med input fra alle afdelinger, faggrupper og HR, og det har
været en lang proces at inddrage
faggrupper og sektorer for at sikre
fleksible stillinger, og at alle regler
og retningslinjer for alle faggrupper
bliver fulgt.
Det er lykkedes, og ud over de
nedskrevne muligheder for tværfaglighed giver stillingskataloget også
transparens om ansættelser og angiver mulige karriereveje.
Tværfaglighed er vigtigt, og med
de fire enheder dør-om-dør har
SDCC muligheden for, at de forskellige faggrupper og enheder bruger
42
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm