Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 43og lærer af hinandens kompetencer.
Det fremmer, hvordan viden bedst
muligt bliver omsat til behandling
eller omvendt, hvordan ideer og udfordringer i den kliniske hverdag
kan løses gennem forskning eller
forebyggelse.
På SDCC er der blandt andet ansat sygeplejersker, der dels har en
dagligdag i Klinikken, hvor de møder personer med diabetes, dels er
ansat i enheden for Uddannelse.
Her bruger de netop deres viden
om hverdagen i en klinik til at udvikle kompetenceløft for sundhedspersonale i kommuner, på andre
hospitaler og hos praktiserende
læger.
Bred forskning
SDCC har en stor forskningsenhed,
der dækker både forskning i type
1-diabetes, type 2-diabetes, komplikationer og diabetesteknologi. Den
brede forskning og den tætte relation til Klinikken giver en række fordele med synergi og impact: Dels
synergi mellem forskergrupperne,
hvor for eksempel registerforskning
og komplikationsforskning kan
støtte hinanden, dels impact genS U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
43

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm