Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 44Det betyder, at brugerne kommer
nem samarbejde mellem forskning
ambulatorium er der udviklet spe-
og behandling.
cialistfunktioner inden for type
med input og viden fra hverdagsli-
1-diabetes og type 2-diabetes.
vet med diabetes og om, hvad der
Den kliniske forskning på SDCC
har eksempelvis offentliggjort et
Det betyder, at alle personer med
er vigtigt for at få hverdag og be-
studie baseret på data fra behand-
diabetes, der bliver behandlet på
handling til at gå op i en højere en-
linger på SDCC. Studiet viser, at
SDCC, bliver mødt af en specialist i
hed.
type 2-diabetes kan inddeles i flere
netop deres diabetestype og har en
underkategorier end tidligere, og at
behandlingsansvarlig læge og syge-
inddelingen kan give en mere præ-
plejerske.
cis og individuel behandling.
Lige nu arbejdes der målrettet på
at få resultaterne omsat til et værktøj for behandlingen i Klinikken, så
den nye viden kan blive omsat og
hurtigt være med til at fremme og
udvikle diabetesbehandlingen.
Skandinaviens største
diabeteshospital
Generelt er behandlingen på SDCC
styrket og målrettet, hvilket er muligt alene på grund af SDCC’s størrelse som Skandinaviens største diabeteshospital med behandlingsansvar for cirka 9.000 personer med
diabetes i dag, hviket vil stige til
14.000 i 2021.
I dag er der etableret et samarbejde med andre lægefaglige områder på partnerhospitaler i Region
Hovedstaden, og på SDCC’s eget
44
Brugere med på byggepladsen
SDCC har en lang tradition for brugerinvolvering og har nu også
igangsat et ambitiøst initiativ, der
skal bringe personer med diabetes
og medarbejdere endnu tættere på
hinanden. Initiativet foregår på alle
niveauer i alle enheder på SDCC og
altså ikke kun i ambulatoriet, hvor
personalet naturligt møder brugerne.
SDCC har for eksempel haft brugere med »helt ude på byggepladsen«, hvor de har været involveret i,
hvordan det kommende SDCC skal
bygges og indrettes. Brugerne har
været med til at planlægge forløb,
og de er med helt inde i SDCC’s
»maskinrum«, hvor de blandt andet
er med i visse ansættelsesudvalg og
er repræsenteret i SDCC’s bestyrelse.
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Ny type brugerdialog
Ud over at deltage i den praktiske
hverdag og i organiseringen arbejder SDCC også på at sætte gang i
en ny type dialog med brugerne,
hvor bruger og behandler ses som
ligeværdige eksperter: Den ene i det
sundhedsfaglige, den anden i sit
eget liv.
Udgangspunktet er, at personer
med diabetes eller andre kroniske
sygdomme ofte er til behandling én
gang hver 3-4. måned. Resten af tiden skal brugerne selv tage sig af
behandlingen.
Derfor handler SDCC’s dialog og
tilgang om at komme af med den
fejlfindingskultur, der ofte dominerer i sundhedsvæsnets kontakt med
borgeren, og i stedet vende tilgangen til mødet med borgeren på hovedet med fokus på borgerens styrker og succesoplevelser.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm