Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 45
Væk fra fokus på fejl
Den traditionelle dialog er ofte præget af spørgsmål som »Hvorfor ligger dit blodsukker så højt i weekenden?«, »Din vægt er steget, hvorfor
mon det?« og »Har du gjort, som vi
aftalte sidst?«.
Spørgsmålene er fagligt velfunderede og bunder i ønsket om at behandle sygdomme ved at »finde fejlen« og rette den. Men enhver, der
arbejder med diabetes, ved, at det
er umuligt at holde blodsukkeret
stabilt og fornuftigt 100 procent af
tiden. I stedet for at tage udgangspunkt i »fejlene« og komme til at
påføre personen med diabetes skam
over ikke at leve op til behandlingsvejledningernes standarder, ønsker
SDCC at tage udgangspunkt i de
hverdagssituationer, hvor det går
godt.
Her kan spørgsmålene lyde:
»Hvad er vigtigt for dig i din dagligdag?«, »Hvad gør du, når det går
godt?« eller »Hvordan passer den
her ændring ind i dit liv?« Det giver
dialog, engagement og mulighed
for at bygge behandlingen op efter
den enkeltes hverdag.
Om forfatteren
Allan Flyvbjerg
Centerdirektør og professor, Steno Diabetes Center
Copenhagen, Region Hovedstaden
Styrket sammenhæng
i København
Et af SDCC’s kerneområder er uddannelse af sundhedspersonale,
personer med diabetes og deres pårørende.
En af aktiviteterne er et stort
samarbejde med Københavns Kommune om, hvordan et hospital og en
kommune i fællesskab løfter diabetesforebyggelse og -behandling og
får styrket sammenhæng og kvalitet
i forløbene for de op mod 30.000
borgere, der lever med diabetes i
Københavns Kommune.
Uddannelsen og samarbejdet
gør, at den specialiserede viden fra
hospitalet bliver omsat til viden, der
er direkte anvendelig for det kommunale sundhedspersonale og er
dermed en del af den forbedrede
diabetesbehandling.
Samarbejde
med praksissektoren
Mere overordnet er enheden for Uddannelse initiativtager til seminarer,
uddannelsesdage og konferencer,
herunder en national konference for
praksislæger om nyeste viden på
diabetesområdet. Samarbejdet med
praksissektoren går igen i mange af
SDCC’s aktiviteter og konkrete indsatser, fordi det gode og tætte sam-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
45

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm