Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 5
tige mellem siloerne. Derfor er der
Om forfatteren
ikke brug for smarte tænketanke
hver for sig, men for hele sundheds-
Dorte Rørmann
væsenet. Freitag pegede, på at ulig-
Konsulent og rådgiver inden for sundhedsvæsenet.
Medlem af DSS’ redaktionsudvalg.
heden mellem de tre enheder skal
afløses af koalitioner af fagfolk, der
sammen finder løsninger på fælles
problemer.
Ledelse som kerneopgave
Danske Regioners adm. direktør
Adam Wolf pegede på, at ledelse i
sundhedsvæsenet i endnu højere
grad bliver en kerneopgave. Ledelsesopgaven vil i de næste ti år være
ledelse af leverancekæden (ikke sygehuse), af servicevirksomhed (ikke
produktion) og af mennesker (ikke
processer og systemer).
Flere oplægsholdere havde dømmekraft som omdrejningspunkt. Eksempelvis professor Klaus Høyer fra
Københavns Universitet, der under-
stregede, at data er en forudsæt-
Hvis du vil med til DSS’ kom-
ning for at vurdere en situation,
mende arrangementer, skal du alle-
men ikke kan erstatte god dømme-
rede nu sætte kryds i kalenderen. Vi
kraft.
afholder et seminar om sundheds-
I dette tidsskrift kan du læse om
data den 24. oktober 2019, og Års-
flere af de aktuelle begreber og ini-
møde 2020 finder sted den 27-29.
tiativer, herunder social ulighed i
maj 2020.
sundhed og nedbrydningen af silo-
God læselyst og god sommer!
erne mellem sygehuse, kommune
og praktiserende læger.
Kig ind på DSS’ website
– som er let at bruge fra mobil­-telefoner, og hvor
det er muligt at læse artikler fra tidsskriftet
direkte på sitet.
S Y N S P U N K T · TFDS 4–2019
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm