Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 52
nuerlig indsats fra teamkonference-
Om forfatterne
lederen og tilstedeværelse af de fagMichael Marcussen
Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin,
Københavns Universitet.
Tilknyttet Psykiatrien Slagelse, Region Sjælland og Forskningsenheden for brugerperspektiver, Syddansk Universitet
lige facilitatorer.
En tredje udfordring har været de
omfattende strukturelle og organisatoriske forandringer, som studieenheden gennemgik i slutning af
projektperioden.
Her blev de implicerede afsnit reorganiseret og redefineret med nye
Sidse Arnfred
arbejdsopgaver, hvilket resulterede i
Klinisk professor, Psykiatri, Institut for Klinisk Medicin,
Københavns Universitet. Tilknyttet Psykiatrien Slagelse,
Region Sjælland
en periode med et omfattende flow
i personalegruppen. På dette tidspunkt sluttede dataindsamlingen
imidlertid, hvorfor det ikke vurderes
at have påvirket de aktuelle målinger nævneværdigt.
Birgitte Nørgaard
Lektor, forskningsleder i Forskningsenheden for
brugerperspektiver, Syddansk Universitet
plads til de studerende, så de reelt
nes pleje- og behandlingsforløb.
set fik en aktiv og reel beslutnings-
Dette blev imødekommet ved en
kompetence i relation til patienter-
gradvis udrulning og ved en konti-
52
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Teamkompetencer
udvikles praksisnært
Projektet viser, at bevidst fokusering på og udvikling af studerendes
interprofessionelle teamkompetencer og samarbejdsevner med fordel
kan foregå praksisnært i en klinisk
kontekst og i relation til autentiske
patienter med komplekse behov og
udfordringer.
Projektets resultater peger ligeledes på, at en ledelsesmæssig forankring og en bred interessentmæssig

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm