Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 54BOGANMELDELSE
Gode råd om løsning
af arbejdspladsens
konflikter
Ny bog giver gode råd til, hvordan man kan
bidrage til at løse konflikter på arbejdspladsen,
og hvordan konfliktløsning kan bidrage til et godt
og produktivt arbejdsklima.
Af Lene Pedersen
ikke blot hos ledere, men også hos
medarbejdere.
Den tid er forbi, hvor man forven-
Det har Marion Thorning, som er
ter, at lederen skal løse de konflik-
en erfaren konfliktmægler, skrevet
ter, som opstår på arbejdspladsen.
en særdeles velskrevet bog om i
Med delegering af ansvar og opga-
form af »Lær at løse konflikter – i ar-
ver til medarbejdere følger, at med-
bejdslivet«. Thornings bog er let an-
arbejdere selv skal bidrage til hånd-
vendelig og giver brugbare redska-
tere konflikter, ligesom de har et
ber og konfliktteori, som illustreres
medansvar for arbejdsklimaet. Det
med vedkommende eksempler fra
betyder, at kvalifikationer i konflikt-
arbejdslivet.
håndtering er blevet efterspurgte
54
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Kompetencer
i konflikthåndtering
Hvorfor skal ledere interessere sig
for at løse konflikter, når nu ledelsesopgaven ofte ikke indebærer, at
man som leder involveres og fordrer, at man selv mestrer den konfliktmæglende rolle?
Marion Thorning argumenterer
for, at der er rigtigt gode grunde til,
at ledere interesserer sig for, at der
er kompetencer i konflikthåndtering

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm