Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 55
tilstede i organisationen. Og at le-
Om forfatteren
dere har ansvaret for ledelsesopgaver, som er med til at skabe ram-
Lene Pedersen
merne for, at konflikter kan itale-
Konsulent, PAR3
Master i Organisationspsykologi og Voksenuddannelse.
sættes og håndteres. Arbejdspladsens arbejdsklima skaber således
baggrund og kontekst for både konflikters opståen og deres løsning.
Udvikling af
godt arbejdsklima
Derfor har udviklingen af et godt arbejdsklima stor betydning for, hvordan konflikter betragtes, og hvordan de udspiller sig. Ledere spiller
en vigtig rolle ved at gå foran og
vise, at fejl kan bruges til at skabe
læring og ved at opmuntre og give
medarbejdere redskaber til at give
og modtage feedback.
Det bidrager til, at medarbejderes kompetencer i konflikthåndtering kan anvendes, og at organisationens konflikter kan blive kilde til
læring, udvikling og vækst. Dermed
kan organisationens kapacitet i forhold til konflikter øges.
takter med andre mennesker på arbejdspladsen er mangedoblet. Der
er flere patienter på kortere tid, der
er flere faggrupper, og der er flere
skift i samarbejdsrelationer. Kontakter er korte, ofte kender man ikke
hinanden, og risikoen for, at der opstår fejl og konflikter, øges.
Det har skabt et større behov for
fælles historier og oplevelser, som
ikke bare handler om, at »hos os er
der ingen problemer«. Den fælles
fortælling skal ifølge Thorning være
forbundet til virkeligheden og om-
Sygehuse som eksempel
Med sygehusene som eksempel påpeger Thorning, at antallet af kon-
handle problemer og konflikter, der
er overvundet ligesom i et godt
eventyr.
Dyrt at undgå konflikter
Omvendt kan nedtoning og undgåelse af konflikter få konsekvenser,
som kan blive dyre både menneskeligt og økonomisk. Thorning beskriver med eksempler, hvordan konflikter, som ikke behandles, men
måske endda søges »eksporteret«
ud af organisationen med en opsigelse, kan vokse og sluge en masse
ressourcer gennem lang tid. Det,
der er tabubelagt at tale om, forsvinder ikke. Det kan leve i det
skjulte over kopi- og kaffemaskiner
i form af fjendebilleder, negativ
stemning, udelukkelse og mobning.
I organisationens uformelle grup-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
55

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm