Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 56per kan der opstå stærke alliancer
faktuelle beskrivelser af hvad man
og normer, som bidrager til at sikre
har observeret, holde sig på egen
stabilitet, men som omvendt kan
banehalvdel, holde pauser, udskyde
udgøre de stærkeste forhindringer
beslutninger, sætte et realistisk am-
mod forandringer og være med til
bitionsniveau og ikke have nogen
at fastholde tingene uforandret og
skjulte dagsordener.
konflikter uløste. Det kan koste dyrt
både i sygefravær og i høj gennemstrømning af medarbejdere.
Enkle redskaber
Bogen giver en række redskaber til
både ledere og medarbejdere i konfliktløsning. Præmissen er, at mange
medarbejdere besidder kompetencer i konfliktløsning, og at de kan
spille en mere aktiv rolle, hvis de
vel at mærke gør sig overvejelser
om, hvad de kan og vil bidrage med
og ikke mindst får redskaber til,
hvordan de kan gøre det.
I bogen giver Thorning en række
enkle redskaber, som er særdeles
brugbare, hvis man ønsker at være
hjælper i andres konflikter på arbejdspladsen.
Det sker med konkrete og dejligt
lavpraktiske eksempler, som viser,
hvad man som hjælper kan gøre for
at løse eller nedtrappe konflikter:
Stille undersøgende spørgsmål, give
56
Tricky at være hjælper
Det at tilbyde eller uopfordret tage
rollen som hjælper i en konflikt kan
være tricky, hvis man ikke har gjort
sig klart, hvilken agenda og interesse man selv har. Thorning spørger: »Ønsker man virkelig at være
med til at løse eller nedtrappe konflikten, eller har man et håb om
nogle gevinster i den sammenhæng?«
Et rigtig godt spørgsmål, som
bogen kan hjælpe til at blive afklaret med. Det er en forudsætning for
at kunne spille en konstruktiv rolle i
konfliktløsning.
Der er også gode tips til, hvad
man ikke skal gøre, medmindre
man vil optrappe konflikt. Man skal
ikke skrive en mail eller besked på
de sociale medier, hvis man er vred.
Hurtige reaktioner er styret af følelser og virker optrappende.
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Analysemodel til konflikter
Bogen giver afsluttende en nyttig
beskrivelse af forskellen mellem den
professionelle konfliktmægling og
den mæglende tilgang, som man
har som hjælper i andres konflikter.
Dermed giver den ledere et grundlag for at vurdere, i hvilke situationer der er behov for professionel
konfliktmægling.
Bogen er bygget op i overskuelige kapitler og giver en konfliktmodel, som kan anvendes til analyse af
konflikters indhold og proces, en
række brugbare redskaber i konflikthåndtering og ikke mindst
mange eksempler på konfliktadfærd
og hvilke roller, man kan vælge at
tage, hvis man ønsker at hjælpe i
andres konflikter.
Marion Thorning
Lær at løse konflikter
– i arbejdslivet
Frydenlund
2019

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm